air compressor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air compressor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air compressor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air compressor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • air compressor

  * kinh tế

  máy nén không khí

  * kỹ thuật

  máy nén khí

  máy nén không khí

  điện lạnh:

  máy nén (không) khí

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • air compressor

  a compressor that takes in air at atmospheric pressure and delivers it at a higher pressure