air compression pump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air compression pump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air compression pump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air compression pump.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air compression pump

    * kỹ thuật

    điện:

    bơm nén khí