air cock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air cock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air cock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air cock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • air cock

  * kỹ thuật

  van không khí

  van xả khí

  vòi không khí

  cơ khí & công trình:

  ống xả không khí

  hóa học & vật liệu:

  vòi phun khí