air clip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air clip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air clip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air clip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air clip

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    vòng khí (ở bếp ga)