air chief marshal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air chief marshal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air chief marshal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air chief marshal.

Từ điển Anh Việt

  • air chief marshal

    * danh từ

    thượng tướng không quân, cấp cao thứ hai trong Không quân hoàng gia Anh