air brake compressor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air brake compressor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air brake compressor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air brake compressor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air brake compressor

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    máy nén cho phanh hơi