air blast switch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air blast switch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air blast switch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air blast switch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • air blast switch

  * kỹ thuật

  điện:

  cầu dao cắt tải [thổi khí]

  công tắc khí nén

  máy cắt điện bằng khí nén