air blast cooling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air blast cooling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air blast cooling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air blast cooling.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • air blast cooling

  * kinh tế

  sự làm lạnh dòng không khí lạnh

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  sự làm lạnh bằng quạt gió

  sự làm mát bằng quạt gió