air blast breaker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air blast breaker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air blast breaker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air blast breaker.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air blast breaker

    * kỹ thuật

    điện:

    công tắc khí nén

    máy cắt điện bằng khí nén