air bell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air bell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air bell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air bell.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air bell

    * kỹ thuật

    bong bóng khí