air bath nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air bath nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air bath giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air bath.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • air bath

  * kinh tế

  thùng không khí

  * kỹ thuật

  y học:

  tắm không khí