air balance of building nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air balance of building nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air balance of building giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air balance of building.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air balance of building

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cân bằng không khí của nhà