air admission nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air admission nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air admission giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air admission.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • air admission

  * kỹ thuật

  đường dẫn không khí vào

  đường nạp không khí vào

  nạp khí

  sự hút khí vào