aerial tramway nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerial tramway nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerial tramway giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerial tramway.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • aerial tramway

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  xe điện trên không

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • aerial tramway

  Similar:

  tramway: a conveyance that transports passengers or freight in carriers suspended from cables and supported by a series of towers

  Synonyms: tram, cable tramway, ropeway