aerial ladder truck nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerial ladder truck nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerial ladder truck giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerial ladder truck.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aerial ladder truck

    Similar:

    ladder truck: a fire engine carrying ladders

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).