aerial bundled cable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerial bundled cable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerial bundled cable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerial bundled cable.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aerial bundled cable

    * kỹ thuật

    điện:

    cáp vặn xoắn