aerial cable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerial cable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerial cable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerial cable.

Từ điển Anh Việt

 • aerial cable

  (Tech) cáp treo, cáp trên không

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • aerial cable

  * kỹ thuật

  dây trời

  toán & tin:

  cáp trời