aerial wire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerial wire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerial wire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerial wire.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • aerial wire

  * kỹ thuật

  dây ăng ten

  dây trời

  điện lạnh:

  đường dây trên không