aerial terminal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerial terminal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerial terminal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerial terminal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aerial terminal

    * kỹ thuật

    đầu nối cuối ăng ten