aerial survey nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerial survey nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerial survey giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerial survey.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • aerial survey

  * kinh tế

  việc lập bản đồ bằng máy bay

  * kỹ thuật

  khảo sát trên không

  sự chụp ảnh hàng không

  trắc lượng hàng không

  xây dựng:

  khảo sát hàng không

  hóa học & vật liệu:

  sự chụp ảnh hành không

  giao thông & vận tải:

  sự trắc địa hàng không