aerial collision nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerial collision nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerial collision giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerial collision.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aerial collision

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    sự va chạm trên không