aerial ropeway nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerial ropeway nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerial ropeway giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerial ropeway.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aerial ropeway

    * kỹ thuật

    đường cáp treo