aerial lead-in nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerial lead-in nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerial lead-in giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerial lead-in.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aerial lead-in

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    đầu vào của ăng ten