aerial transport nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerial transport nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerial transport giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerial transport.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aerial transport

    * kinh tế

    hàng không vận tải

    không vận

    sự vận chuyển đường không