aerial photograph nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerial photograph nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerial photograph giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerial photograph.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • aerial photograph

  * kỹ thuật

  không ảnh

  xây dựng:

  ảnh (chụp) hàng không

  ảnh hàng không

  phép chụp ảnh trên không