aerial ladder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerial ladder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerial ladder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerial ladder.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aerial ladder

    mechanically extendible ladder; used on a fire truck

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).