nồi vỏ sò trong Tiếng Anh là gì?

nồi vỏ sò trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nồi vỏ sò sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nồi vỏ sò

    * dtừ

    scallop