nồi đun nước trong Tiếng Anh là gì?

nồi đun nước trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nồi đun nước sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nồi đun nước

    boiler