nồi nấu xà phòng trong Tiếng Anh là gì?

nồi nấu xà phòng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nồi nấu xà phòng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nồi nấu xà phòng

    * dtừ

    soap-boiler