nồi nấu kim loại trong Tiếng Anh là gì?

nồi nấu kim loại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nồi nấu kim loại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nồi nấu kim loại

    * dtừ

    melting-pot, crucible