nồi hấp trong Tiếng Anh là gì?

nồi hấp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nồi hấp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nồi hấp

  * dtừ

  autoclave

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nồi hấp

  Autoclave

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nồi hấp

  autoclave