nồi ba mươi trong Tiếng Anh là gì?

nồi ba mươi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nồi ba mươi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nồi ba mươi

    large copper pot

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nồi ba mươi

    large copper pot