nồi khử độc trong Tiếng Anh là gì?

nồi khử độc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nồi khử độc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nồi khử độc

    sterilizing pot