nồi chưng trong Tiếng Anh là gì?

nồi chưng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nồi chưng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nồi chưng

    autoclave

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nồi chưng

    autoclave