nồi súp de trong Tiếng Anh là gì?

nồi súp de trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nồi súp de sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nồi súp de

    boiler

    nồi súp de tốn nhiều than the boiler burns/uses a lot of coal

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nồi súp de

    boiler