nồi nấu trong Tiếng Anh là gì?

nồi nấu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nồi nấu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nồi nấu

    * dtừ

    cooker, boiler