nồi nước nóng trong Tiếng Anh là gì?

nồi nước nóng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nồi nước nóng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nồi nước nóng

    * dtừ

    boiler