nồi đun hơi trong Tiếng Anh là gì?

nồi đun hơi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nồi đun hơi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nồi đun hơi

    * dtừ

    steamer