nồi áp suất trong Tiếng Anh là gì?

nồi áp suất trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nồi áp suất sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nồi áp suất

  * dtừ

  pressure- cooker

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nồi áp suất

  Pressure- cooker

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nồi áp suất

  pressure cooker