nồi đúc trong Tiếng Anh là gì?

nồi đúc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nồi đúc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nồi đúc

    * dtừ

    melting-pot