lời trong Tiếng Anh là gì?

lời trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lời

  word

  đừng nói một lời nào nữa! hãy cút khuất mắt ta! not another word! get out of my sight!

  nó chẳng nói một lời nào cả he didn't say a word

  profit; interest

  cuối cùng thì cũng thuyết phục được bà ấy nhận một nghìn đô la! thế là ta còn lời ròng chín nghìn! i got her to accept a thousand dollars in the end! that's still a clear nine thousand profit for me!

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lời

  * noun

  word

  bằng lời nói: in words

  nhạc không lời: music without words

  * noun

  profit; interest

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lời

  (1) spoken words, statement; (2) interest, profit