lời hô trong Tiếng Anh là gì?

lời hô trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời hô sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời hô

    * dtừ

    cry