lời bợ đỡ trong Tiếng Anh là gì?

lời bợ đỡ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời bợ đỡ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời bợ đỡ

    * dtừ

    flattery