lời phê trong Tiếng Anh là gì?

lời phê trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời phê sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời phê

    comment

    nhớ chừa chỗ cho thầy ghi lời phê! don't forget to leave a space for the teacher's comments!