lời chỉnh trong Tiếng Anh là gì?

lời chỉnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời chỉnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời chỉnh

    * dtừ

    talking-to