lời chúc trong Tiếng Anh là gì?

lời chúc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời chúc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời chúc

    wishes

    xin gửi đến bạn những lời chúc tốt đẹp nhất best wishes; with all good wishes

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lời chúc

    wishes