lời ướm trong Tiếng Anh là gì?

lời ướm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời ướm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời ướm

    * dtừ

    offer