lời văn thô tục trong Tiếng Anh là gì?

lời văn thô tục trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời văn thô tục sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời văn thô tục

    * dtừ

    barbarism