lời thanh minh trong Tiếng Anh là gì?

lời thanh minh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời thanh minh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời thanh minh

    * dtừ

    explanation