lời răn trước trong Tiếng Anh là gì?

lời răn trước trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời răn trước sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời răn trước

    * dtừ

    monition